Chirp – Tabblad Kanalen

Ik heb een .img bestandje gemaakt met alle Nederlandse 2 meter en 70 cm repeaters met bijbehorende subtonen. De pmr kanalen staan er ook in zodat je daar naar kunt luisteren.
Download het .img bestand. (update juni 2018)
Open Chirp
Sluit de portofoon aan
Zet de portofoon aan
Ga in Chirp naar Radio en download van Radio
Selecteer je portofoon en de com poort waar je interface op zit, volg de instructies
Ga nu naar bestanden > Importeren en selecteer het gedownloade .img bestand
Ga nu naar radio en “naar radio uploaden”
Volg de aanwijzigen
Nu heeft je portofoon alle repeaterkanalen die mij bekend zijn in september 2014.
Gebruik dit bestandje NIET op andere portofoons en ook niet op de uv5-r die na augustus 2014 is geleverd. Hier zit andere software op die niet samenwerkt met dit img bestand en je portofoon kan beschadigen. Dit bestand werkt tot firmware versie BFB 295

 

In het tabblad kanalen kun je de kanalen van de portofoon programmeren.

Het geheugenbereik stel je in van 0 tot en met 127 en dan klik je op ga.

Speciale en lege kanalen vink je niet aan.

Plaats:

Dit zijn de geheugenplaatsen, het zijn er 128, van 0 tot en met 127.

 

Frequentie:

Hier plaats je de ontvangstfrequentie.

 

Naam:

Hier kun je in 6 karakter een naam aan het kanaal geven, bijvoorbeeld PI3ALK voor de 2 meter repeater van Alkmaar.

 

Toonmodus:

Hier stel je de ctcss of dtcs toon in

 1. none – Er wordt geen toon meegezonden
 2. tone – De ingestelde toon wordt meegezonden
 3. tsql – Het signaal wordt alleen ontvangen als de te ontvangen zender de ingestelde subtone uitzendt. De portofoon zendt dezelfde toon uit.
 4. dtcs – De ingestelde toon wordt uitgezonden en ontvangen.
 5. cross – Als je ctcs wilt zenden en dtcs wilt ontvangen of andersom.

 

Toon:

De ctcss subtoon die je uitzendt

 

Toonsquelch:

Als het ontvangen station de ingestelde subtoon uitzendt, gaat de squelch open.

 

Dtcs-code:

Hier stel je de dtcs-code in die je wilt uitzenden

 

Dtcs-rx:

Hier stel je de dtcs-code in van je tegenstation

 

Dtcs-nn:

Hier stel de polarisatie in bij het gebruik van de dtcs-code

 1. nn – normaal gebruik.
 2. rn – omgekeerd zenden – normaal ontvangen.
 3. nr – normaal zenden – omgekeerd ontvangen.
 4. rr – omgekeerd ontvangen en zenden.

 

Cross-mode

 1. Tone-tone ; hierbij kun je voor zenden en ontvangen een aparte ctcss-toon gebruiken
 2. Tone-Dtcs:  Zenden met ctcss , ontvangen met dtcs
 3. Dtcs-tone: Zenden met dtcs, ontvangen met ctcss
 4. ->Tone: zendt geen ctcss of dtcs, maar ontvangt wel met ctcss
 5. ->Dtcs: zendt geen dtcs, maar ontvangt wel met dtcs
 6. Dtcs ->: zendt dtcs, maar gebruikt geen dtcs bij ontvangst, alle signalen worden hoorbaar

Duplex

In duplex kun je instellen of de zendfrequentie verschilt van de ontvangstfrequentie.

 1. none: ontvangst- en zendfrequentie is hetzelfde
 2. +: de zendfrequentie is hoger
 3.  -: de zendfrequentie is lager
 4. split: Bij offset kun je de zendfrequentie instellen
 5. off: hiermee kan op het kanaal alleen ontvangen worden niet gezonden.

 

Offset

In offset vul je het frequentieverschil in tussen zend- en ontvangstfrequente, of, als je bij duplex split hebt gekozen, vul je de zendfrequentie in.

 

Mode

Hier stel je bandbreedte in, FM of NFM. Voor de amateurbanden stel je FM in. Voor de pmr kanalen stel je FMN in. Met deze portofoon mag nooit gezonden worden op de pmr kanalen en niet op de lpd kanalen zonder registratie (na examen te verkrijgen)

 

Power

Hier stel je het vermogen in, Low is 1 Watt en high is 4 Watt.

 

Skip

Als je hier een S plaats, zal bij het scannen de portofoon dit kanaal overslaan.