04 – Vox (spraaksturing)

Met de vox aan gaat de portofoon zenden als je spreekt. Op de stand off werkt de vox niet, op stand 1 schakelt de vox in op zachte spraak, op stand 10 schakelt de vox pas in op harde spraak. Na het spreken  blijft de portofoon nog een korte tijd zenden.

Instellen van de vox

  1. druk op menu en dan op 4
  2. druk nogmaals op menu
  3. kies off of een stand tussen 0 en 11
  4. druk menu
  5. druk op exit