16 – Dtmfst dt+ani (tonen hoorbaar maken)

In menu 16 kun je instellen of je de dtmf toon of ani toon wilt horen of niet.

  1. druk op menu en dan op 1 en vervolgens op 16
  2. druk nogmaals op menu
  3. Je kunt nu instellen welke tonen je wilt en horen,  off, dt-st (je hoort je dtmf toon), ani-st (je hoort je ani toon), Dt+ani (je hoort beide tonen)
  4. druk op menu
  5. druk op exit