36 – Rp-ste (repeatervertraging)

Dit geeft een vertraging tussen zenden en ontvangen maar werkt alleen als de repeater deze functie ondersteunt. Voor de amateurbanden zet je deze functie op off omdat amateurrepeaters deze functie niet ondersteunen.

  1. druk op menu, 3 en dan 6
  2. druk nogmaals op menu
  3. selecteer de vertragingstijd of off
  4. druk op menu
  5. druk op exit