Deze portofoon mag alleen gebruikt worden voor amateurdoeleinden.
Om als amateur hier gebruik van te kunnen maken dien je een examen af te hebben gelegd.
Een online cursus om dit examen met goed gevolg te kunnen afleggen vind je bij de DLZA

Deze handleiding is uit 2014, links kunnen niet meer werken