De Knoppen

DE KNOPPEN

Aan/uit/volume: Deze knop zit bovenop de portofoon aan de rechterkant

Alarm/fm: Het oranje knopje aan de zijkant (call) heeft twee functies.

  1. Ontvang je geen signaal en je drukt kort op het oranje knopje aan de zijkant, dan schakelt de portofoon over op fm omroepontvangst. (meer over de fm radio-ontvangst verder in deze handleiding)
  2. Ontvang je geen signaal en hou je het oranje knopje aan de zijkant even vast, dan gaat de portofoon over in alarmmode. Wat hij dan gaat doen kun je instellen in menu 32.

PTT aan de zijkant: (Push To Talk) Deze knop druk je in als je wilt zenden, tijdens de gehele uitzending hou je deze vast.

Lampje/monitor: Onder de PTT knop vind je het knopje “moni”. 1 keer indrukken en het lampje bovenop de portofoon gaat branden, nog een keer indrukken en het gaat knipperen en nog een keer indrukken en het is weer uit. Hou je deze knop ingedrukt dan gaat de squelsh uit zolang je de knop ingedrukt houdt. Je kunt dan luisteren of er geen signalen op deze frequentie zijn die niet door de squelsh komen.