Programmeren met de PC

Voor het programmeren van deze portofoon heb je nodig:

 • Een programmeerkabel
 • PC met usb aansluiting
 • Chirp programmeer software

Om de programmeerkabel te installeren lees je de gebruiksaanwijzing die bij de kabel geleverd wordt.

De programmeersoftware kun je hier downloaden, het heet Chirp. Chirp is gratis.

Hier vind je een image voor de UV-5R uit 2018 met de Nederlandse repeaters.

Om te programmeren start je Chirp op en koppel je de portofoon met de interface aan de computer. Zet de portofoon aan en ga naar het menu radio in Chirp en dan naar download van radio. Mogelijk krijg je wat waarschuwingsmeldingen maar die kun je negeren. Chirp download nu de informatie van je portofoon, het groene lampje knippert.
Als dit klaar is krijg je de geprogrammeerde kanalen te zien van je portofoon. Aan de linkerkant staan 2 tabbladen, kanalen en settings. In het tabblad settings kun je alle zaken instellen die je ook op de portofoon zelf kunt instellen met behulp van de menu’s, voor de uitleg hiervan kun je in de handleiding menu’s kijken. Sommige instellingen kun je alleen via de software instellen.

Deze en andere instellingen zal ik hier behandelen.

Als je alles in Chirp goed hebt ingesteld zend je de instellingen naar de portofoon via
radio > naar de radio uploaden.

CHIRP – TABBLAD SETTINGS

Advanced settings: Ani-code – Dit is de code van je portofoon die hij uitzendt als je dit ingeschakelt hebt. Je kunt hier de code wijzigen.

Other settings: bij VHF lower limit, VHF upper limit, UHF lower limit, UHF upper limit kun je de laagste en hoogste frequentie instellen waarop de portofoon mag zenden en ontvangen. VHF lower moet 144 MHz zijn, VHF upper 146 MHz. UHF lower moet voorde amateurbanden 430 MHz zijn en UHF upper 440 MHz. TX enabled vink je bij VHF en UHF aan als je wilt dat de porto ook buiten de amateurbanden ontvangt.

Other settings: Mededelingen bij het aanzetten van de portofoon. Wat deze instellingen precies doen is mij nog niet duidelijk, alleen Power-message 1 is mij duidelijk, hier kun je een boodschap in zetten als je de portofoon inschakelt, standaard staat hier “welcome” . Je zou hier bijvoorbeeld je call in kunnen voeren.

Working-mode: Hier kun je instellen hoe display regel A en display regel B staan ingesteld.

Display: Hier kies je A voor de bovenste regel en B voor de onderste regel van het display die standaard actief is.

VFO/MR mode: Hier kies je of er standaard met een geheugenkanaal of een frequentie opgestart moet worden.

Keylock-pad: Enable je deze functie dan zal het toetsenbord van de portofoon bij opstarten geblokkeerd zijn.

MR A en MR B channel: Hier kies je ervoor op welk kanaal de portofoon moet opstarten als hij in de MR (geheugenkanalen) modus staat.

VFO A en VFO B band: Hier kies je ervoor op welke band de portofoon moet opstarten als hij de VFO (frequentie) mode staat.

VFO A en VFO B power: Hier stel je in of de portofoon bij opstarten met laag of hoog vermogen moet zenden in de VFO mode, dit kun je weer per display instellen.

VFO A en VFO B bandwidth: Hier kies je voor wide of narrow, voor de amateurbanden kies je altijd voor wide.

VFO A en VFO B ptt-id: Als de portofoon in een groep is opgenomen, stel je hier het groepnummer in per display dat uitgezonden wordt bij het indrukken van de ptt-toets.

VFO A en VFO B tuning step: Hierin stel je de stappen in waarin de frequentie verspringt, voor de amateurbanden is dit 12,5 KHz.

CHIRP – TABBLAD KANALEN

In het tabblad kanalen kun je de kanalen van de portofoon programmeren.
Het geheugenbereik stel je in van 0 tot en met 127 en dan klik je op ga.
Speciale en lege kanalen vink je niet aan.

Plaats:
Dit zijn de geheugenplaatsen, het zijn er 128, van 0 tot en met 127.

Frequentie:
Hier plaats je de ontvangstfrequentie.

Naam:
Hier kun je in 6 karakter een naam aan het kanaal geven, bijvoorbeeld PI3ALK voor de 2 meter repeater van Alkmaar.

Toonmodus:
Hier stel je de ctcss of dtcs toon in

 1. none – Er wordt geen toon meegezonden
 2. tone – De ingestelde toon wordt meegezonden
 3. tsql – Het signaal wordt alleen ontvangen als de te ontvangen zender de ingestelde
  subtone uitzendt. De portofoon zendt dezelfde toon uit.
 4. dtcs – De ingestelde toon wordt uitgezonden en ontvangen.
 5. cross – Als je ctcs wilt zenden en dtcs wilt ontvangen of andersom.

Toon:
De ctcss subtoon die je uitzendt

Toonsquelch:
Als het ontvangen station de ingestelde subtoon uitzendt, gaat de squelch open.

Dtcs-code:
Hier stel je de dtcs-code in die je wilt uitzenden

Dtcs-rx:
Hier stel je de dtcs-code in van je tegenstation

Dtcs-nn:
Hier stel de polarisatie in bij het gebruik van de dtcs-code

 1. nn – normaal gebruik.
 2. rn – omgekeerd zenden – normaal ontvangen.
 3. nr – normaal zenden – omgekeerd ontvangen.
 4. rr – omgekeerd ontvangen en zenden.

Cross-mode

 1. Tone-tone ; hierbij kun je voor zenden en ontvangen een aparte ctcss-toon gebruiken
 2. Tone-Dtcs: Zenden met ctcss , ontvangen met dtcs
 3. Dtcs-tone: Zenden met dtcs, ontvangen met ctcss
 4. Tone: zendt geen ctcss of dtcs, maar ontvangt wel met ctcss
 5. Dtcs: zendt geen dtcs, maar ontvangt wel met dtcs
 6. Dtcs ->: zendt dtcs, maar gebruikt geen dtcs bij ontvangst, alle signalen worden hoorbaar

Duplex
In duplex kun je instellen of de zendfrequentie verschilt van de ontvangstfrequentie.

 1. none: ontvangst- en zendfrequentie is hetzelfde
 2. +: de zendfrequentie is hoger
 3. -: de zendfrequentie is lager
 4. split: Bij offset kun je de zendfrequentie instellen
 5. off: hiermee kan op het kanaal alleen ontvangen worden niet gezonden.

Offset
In offset vul je het frequentieverschil in tussen zend- en ontvangstfrequente, of, als je bij duplex split hebt gekozen, vul je de zendfrequentie in.

Mode
Hier stel je bandbreedte in, FM of NFM. Voor de amateurbanden stel je FM in. Voor de pmr kanalen stel je FMN in. Met deze portofoon mag nooit gezonden worden op de pmr kanalen. Op de LPD kanalen mag alleen uitgezonden worden met deze portofoon na een registratie als zendamateur, te verkrijgen na het afleggen van een examen zendamateur. (zie www.dlza.nl)

Power
Hier stel je het vermogen in, Low is 1 Watt en high is 4 Watt.

Skip
Als je hier een S plaats, zal bij het scannen de portofoon dit kanaal overslaan