Menu

De squelch is de ruisonderdrukking als er geen signaal ontvangen wordt. Het squelchniveau is instelbaar van 1 t/m 9. Op niveau 1 gaat de ontvanger “open” bij zwakke signalen, op niveau 9 gaat de ontvanger pas open bij zeer sterke signalen. Op niveau 0 staat de squelch uit en hoor je alles, ook de ruis als er niets ontvangen wordt. Mijn ervaring is dat squelchniveau 1 in de meeste gevallen voldoet, vrijwel alles wat hier doorheen komt is verstaanbaar.

 1. druk op menu
 2. druk op 0
 3. druk op menu
 4. kies een niveau tussen 0 en 9
 5. druk op menu
 6. druk op exit

01 – STEP (RASTER INSTELLING)

De step is de afstand tussen de kanalen. Voor de amateurbanden is deze tegenwoordig 12,5 KHz. In de marifoonband wordt 25 KHz gebruikt. Als een kanaal bezet is met een redelijk sterk signaal is dit op deze portofoon ook goed hoor- en merkbaar op een kanaal erboven en eronder als de 12,5 KHz afstand ( raster van 12,5 KHz) is gekozen. Voor de pmr kanalen kies is het 6,25 KHz raster, voor de lpd kanalen kies je het 25 KHz raster. Met deze portofoon mag alleen gezonden worden op de amateurbanden met een registratie, het zenden ermee op de marifoonband en de pmr en lpd kanalen is helemaal niet toegestaan.

 1. druk op menu
 2. druk op 1
 3. druk op menu
 4. kies een raster, je kunt kiezen tussen 2.5 | 5 | 6.25 | 10 | 12.5 | 20 | 25 | 50 KHz
 5. druk op menu
 6. druk op exit

02 – TXP (VERMOGEN)

De Baofeng uv-5 geeft maximaal 4 Watt aan hoogfrequent vermogen (soms wordt er 5 Watt vermeld, maar in de praktijk komt er op de accu maximaal 4 Watt uit). Het
vermogen is schakelbaar tussen 1 en 4 Watt. lowis 1 Watt en high is 4 Watt. De stand low zal meestal voldoen, als je tegenstation je signaal met te veel ruis ontvangt kun je overschakelen op high. Denk er wel om dat op high de accu snel leeg kan raken, tot 4 keer sneller dan op 1 Watt.

 1. druk op menu
 2. kies 2
 3. druk op menu
 4. kies high of low
 5. druk op menu
 6. druk op exit

03 – SAVE (BESPARING)

De save mode is er om langer met een acculading te kunnen doen. Er zijn 5 standen in de save mode, bij off staat hij uit en op 4 het zuinigst. instellen van de save mode:

 1. druk op menu en dan op 3
 2. druk nogmaals op menu
 3. stel de save mode in op off,1,2,3 of 4
 4. druk op menu
 5. druk op exit

04 – VOX (SPRAAKSTURING)

Met de vox aan gaat de portofoon zenden als je spreekt. Op de stand off werkt de vox niet, op stand 1 schakelt de vox in op zachte spraak, op stand 10 schakelt de vox pas in op harde spraak. Na het spreken blijft de portofoon nog een korte tijd zenden.
Instellen van de vox

 1. druk op menu en dan op 4
 2. druk nogmaals op menu
 3. kies off of een stand tussen 0 en 11
 4. druk menu
 5. druk op exit

05 – WIDE/NARROW (BANDBREEDTE)

De Baofeng uv-5r kan zowel breedbandig als smalbandig ingesteld worden. In de amateurbanden wordt breedbandig gemoduleerd, op de pmr kanalen wordt smalbandig gemoduleerd. Met deze portofoon mag in Nederland niet gezonden worden op de pmr kanalen. instellen breedband of smalband

 1. druk op menu en dan op 5
 2. druk nogmaals op menu
 3. kies narrow (smalband) of wide (breedband)
 4. druk op menu
 5. druk op exit

06 – ABR (VERLICHTING)

In het Abr menu stel in in hoe lang de dispay verlichting blijft branden. Het zou in te stellen moeten zijn tussen 1 en 10 seconden, als je het op off instelt zal de verlichting uit blijven.

 1. druk op menu en toets 6
 2. druk nogmaals op menu
 3. kies een waarde tussen de 1 en 10 seconden of off
 4. druk op menu
 5. druk op exit

07 – TDR (DUAL WATCH)

In menu 7 kun je instellen of je 1 of 2 frequenties wilt uitluisteren (dual watch). Als je on kiest dan zal zowel de frequentie A als B (boven en beneden) ontvangen worden, kies je off dan zal alleen de gekozen frequentie, A of B, uitgeluisterd worden.

 1. druk op menu en dan op 7
 2. druk nogmaals op menu
 3. kies on of off
 4. druk op menu
 5. druk op exit

08 – BEEP (PIEP)

in menu 8 kun je de piepjes aan en uitzetten die de portofoon maakt als je een toets indrukt.

 1. druk op menu en dan op 8
 2. druk nogmaals op menu
 3. kies on of off
 4. druk op menu
 5. druk op exit

09 – TOT (TIME-OUT)

In het TOT menu kun je de maximale zendtijd instellen, zend je langer dan de ingestelde tijd dan houdt de portofoon op met zenden. De zendtijd kun je instellen tussen de 15 seconden en 10 minuten. De TOT is niet uit te schakelen, de maximale zendtijd van deze portofoon is dan ook 10 minuten.

 1. druk op menu en toets daarna 9
 2. druk nogmaals op menu
 3. stel de maximale zendtijd in, in seconden
 4. druk op menu
 5. druk op exit

10 – R-DCS (DIGITALE TOONCODE)

R-dcs is de digitale tooncode voor de ontvangst. Als je tegenstation dezelfde dcs code uitzendt als waar jouw ontvanger op ingesteld staat, dan ontvang je je tegenstation. Zendt je tegenstation een andere tooncode uit, of helemaal geen tooncode, dan hoor je het station niet. Je kunt 105 verschillende digitale tooncodes invoeren. Dcs wordt op de amateurbanden weinig gebruikt, dit in tegenstelling tot de ctcss, de analoge tooncode, deze wordt veel gebruikt. Als 2 of meer signalen worden uitgezonden op dezelfde frequentie, en je tegenstation met de goede tooncode heeft niet het sterkste signaal, dan zul je niets ontvangen.

 1. druk op menu en daarna op 1 en 0
 2. druk nogmaals op menu
 3. kies de dcs-code voor ontvangst of kies off
 4. druk op menu
 5. druk op exit

11 – R-CTCS (ANALOGE TOONCODE)

Met R-ctcs stel je de ctcss tooncode in voor de ontvanger. Deze tooncode is analoog en wordt veel gebruikt op repeaters. Als de ctcss tooncode van de zender overeenkomt met de code van de ontvanger, dan is dit signaal hoorbaar. De ctcss wordt ook wel subtoon of toonsquelch genoemd. Er zijn 38 ctcss codes.

 1. druk op menu en daarna op 1 en nogmaals op 1
 2. druk nogmaals op menu
 3. kies de tooncode of druk twee keer op nul om de R-ctcs uit te schakelen
 4. druk op menu
 5. druk op exit

12 – T-DCS (DIGITALE TOONCODE)

Met T-dcs stel je de digitale tooncode in die je wilt uitzenden. Als je deze code uitzendt zal je tegenstation jou horen als hij deze tooncode heeft geselecteerd in zijn ontvanger. Ook ontvangers die geen tooncode hebben ingesteld zullen het signaal weergeven.

 1. druk op menu en dan op 1 en dan op 2
 2. druk nogmaals op menu
 3. kies je tooncode of druk twee keer op nul als je geen tooncode wilt meezenden
 4. druk op menu
 5. druk op exit

13 – T-CTCS (ANALOGE TOONCODE)

Met T-ctcs stel je de analoge tooncode in die je wilt uitzenden. Deze tooncode is meestal nodig om een ontvanger van een repeater te openen. In Nederland worden officieel 4 tooncodes gebruikt voor repeaters, 88.5 Hz voor West Nederland, 77.0 Hz voor OostNederland, 82.5 Hz voor Noord-Nederland en 71.9 Hz voor Zuid-Nederland. Met deze tooncode wordt voorkomen dat signalen die bedoelt zijn voor een andere repeater op dezelfde frequentie, niet worden doorgegeven. Ook zal de repeater niet opengaan bij stoorsignalen.

 1. druk op menu en dan op 1 en dan op 3
 2. druk nogmaals op menu
 3. stel de tooncode in of druk twee keer op nul om geen tooncode mee te zenden
 4. druk op menu
 5. druk op exit

14 – VOICE (STEM)

De Baofeng uv-5r is voorzien van een stemgenerator. Je kunt hoorbaar maken welke toets is indrukt en in welk menu je zit. De portofoon is tweetalig en spreekt Chinees en Engels.

 1. druk op menu, daarna op 1 gevolgd door 4
 2. druk nogmaals op menu
 3. stel Chinees/Engels/off in
 4. druk op menu
 5. druk op exit

15 – ANI-ID (IDENTIFICATIE)

Ani-id is een nummer voor automatische identificatie en kan alleen gewijzigd worden met computersoftware. Deze code is actief als in menu 30 “code” is geselecteerd.

16 – DTMFST DT+ANI (TONEN HOORBAAR MAKEN)

In menu 16 kun je instellen of je de dtmf toon of ani toon wilt horen of niet.

 1. druk op menu en dan op 1 en vervolgens op 16
 2. druk nogmaals op menu
 3. Je kunt nu instellen welke tonen je wilt en horen, off, dt-st (je hoort je dtmf toon), anist (je hoort je ani toon), Dt+ani (je hoort beide tonen)
 4. druk op menu
 5. druk op exit

17 – S-CODE (SIGNAALCODE)

De signaalcodes kun je alleen instellen op een computer, je kunt op de portofoon zelf dan wel de voorgeprogrammeerde codes kiezen.

 1. druk op menu, 1 en dan 7
 2. druk nogmaals op menu
 3. kies een voorgeprogrammeerde signaalcode, 1 t/m 15
 4. druk op menu
 5. druk op exit

18 – SC-REV (VOORTZETTING VAN SCANNEN)

In menu 18 kun je instellen of de portofoon verder gaat met scannen als hij gestopt is omdat er een signaal ontvangen werd.
TO = Time out, nadat de portofoon op een frequentie is gestopt omdat er een signaal wordt ontvangen, gaat het scanner na een paar seconden verder ongeacht of de uitzending is beëindigd op niet
CO = Carrier operation, de portofoon blijft op op het signaal staan totdat het verdwenen
is.
SE = Search operation, de portofoon blijft op het signaal staan, ook nadat het signaal
verdwenen is

 1. druk om menu, 1 en dan op 8
 2. druk nogmaals op menu
 3. kies TO/CO/SE
 4. druk op menu
 5. druk op exit

19 – PTT- ID

In menu 19 kun je instellen of de id van je portofoon wordt meegezonden als je de ptt toets indrukt of loslaat.
BOT = id aan het begin van uitzenden
EOT = id aan het eind van uitzenden
BOTH = id aan het begin en aan het eind van uitzenden.
OFF = geen id

 1. druk op menu, op 1 en dan op 9
 2. druk nogmaals op menu
 3. kies BOT, EOT, Both of off
 4. druk op menu
 5. druk op exit

20 – PTT- LT (VERTRAGING CODE)

In menu 20 stel je in of de dtmf code met een kleine vertraging moet worden uitgezonden nadat je de ptt toets hebt ingedrukt. Je kunt het instellen tussen de 0 en 50 milliseconden.

 1. druk op menu en daarna op 2 en daarna o
 2. druk nogmaals op menu
 3. kies het aantal milliseconden voor de vertraging, off is nul seconden
 4. druk op menu
 5. druk op exit

21 – MDF- A (DISPLAY WEERGAVE)

In menu 21 kun je instellen wat je op je display wilt zien op A (bovenste regel). Je kunt kiezen uit Frequentie (freq) , naam (name) of het kanaal (chan). De naam kun je alleen ingeven op een computer. Als er geen naam geprogrammeerd is wordt het kanaalnummer weergegeven.

 1. druk op menu, op 2 en dan op 1
 2. druk nogmaal op menu
 3. kies freq/name/chan
 4. druk op menu
 5. druk op exit

22 – MDF- B (DISPLAY WEERGAVE)

In menu 22 kun je instellen wat je op je display wilt zien op B (onderste regel). Je kunt kiezen uit frequentie (freq) , naam (name) of het kanaal (chan). De naam kun je alleen ingeven op een computer. Als er geen naam geprogrammeerd is wordt het kanaalnummer weergegeven.

 1. druk op menu, op 2 en dan op 2
 2. druk nogmaals op menu
 3. kies freq/name/chan
 4. druk op menu
 5. druk op exit

23 – BCL (BEZET KANAAL)

In menu 23 stel je in dat de portofoon niet kan zenden als het kanaal bezet is. Indien ingeschakeld kan er ook niet gezonden worden als er een signaal wordt uitgezonden met een andere tooncode. Dit signaal zul je, mits er een tooncode voor de ontvangst is ingesteld, niet horen.

 1. druk op menu, op 2 en dan op 3
 2. druk nogmaals op menu
 3. kies off/on
 4. druk op menu
 5. druk op exit

24 – AUTOLK (BLOKKEREN TOETSENBORD)

Met autolk kun je het toetsenbord automatisch laten blokkeren. Het toetsenbord zal geblokkeerd worden wanneer de displayverlichting uitgaat.Je kunt dan nog wel zenden. Om te deblokkeren druk je op het toetsenbord enkele seconden op #.

 1. druk op menu, op 2 en dan op 4
 2. druk nogmaal op menu
 3. kies on/off
 4. druk op menu
 5. druk op exit

25 – SFT-D (SHIFT AAN/UIT/+/-)

In menu 25 kun je instellen hoe je de shift wilt instellen. De shift is het verschil tussen de ontvangst en zendfrequentie. De shift van Nederlandse 2 meter repeaters is – 0,6 MHz. De repeater zendt het signaal 600 KHz hoger uit dan hij het ontvangt. Op 70 cm is de shift +1,6 MHz, de repeater zendt het ontvangen signaal 1,6 MHz lager uit dan hij het ontvangt. Voor 2 meterrelais stel je sft-d in op -, voor 70 cm relais op +. Voor simplexfrequenties stel je nul in.

 1. druk op menu, op 2 en dan op 5
 2. druk nogmaals op menu
 3. kies +/-/off
 4. druk op menu
 5. druk op exit

26 – OFFSET (SHIFT AFSTAND)

In menu 26 stel je het verschil in tussen de zend- en ontvangstfrequentie. Of deze frequentie hoger of lager moet zijn stel je in in menu 25.

 1. druk op menu, 2 en dan op 6
 2. druk nogmaals op menu
 3. kies het frequentieverschil
 4. druk op menu
 5. druk op exit

27 – MEM-CH (GEHEUGENKANAAL)

in menu 27 kun je frequenties in het geheugen opslaan. Er zijn 128 geheugenplaatsen op deze porto.

 1. stel de gewenste frequentie in ontvanger A
 2. druk op menu, op 2 en dan op 7
 3. druk nogmaals op menu
 4. kies een kanaalnummer waarop je de frequentie wilt opslaan. Staat er voor het kanaalnummer CH- dan is dit kanaalnummer al geprogrammeerd en kun je het niet opnieuw programmeren zonder het eerst te wissen (menu 28)
 5. druk op menu
 6. druk op exit
  Voor het programmeren van repeaterkanalen zie hier

28 – DEL-CH (GEHEUGENKANAAL WISSEN)

In menu 28 kun je een frequentie uit een geheugenkanaal wissen.

 1. druk op menu, 2 en dan 8
 2. druk nogmaals op menu
 3. stel het kanaal in dat je wilt wissen
 4. druk op menu
 5. druk op exit

29 – WT-LED (DISPLAYKLEUR BIJ GEEN ONTVANGST)

in menu 29 stel je de kleur in van het display als er geen signaal door de squelch komt.

 1. druk op menu, 2 en dan op 9
 2. druk nogmaals op menu
 3. kies oranje (orange), paars (purple), blauw (blue) of uit (off)
 4. druk op menu
 5. druk op exit

30 – RX-LED (DISPLAYKLEUR BIJ ONTVANGST)

in menu 30 stel je de kleur in van het display als er een signaal door de squelch komt.

 1. druk op menu, 3 en dan op 0
 2. druk nogmaals op menu
 3. kies oranje (orange), paars (purple), blauw (blue) of uit (off)
 4. druk op menu
 5. druk op exit

31 – TX-LED (DISPLAYKLEUR BIJ ZENDEN)

in menu 31 stel je de kleur in van het display als je zendt.

 1. druk op menu, 3 en dan op 1
 2. druk nogmaals op menu
 3. kies oranje (orange), paars (purple), blauw (blue) of uit (off)
 4. druk op menu
 5. druk op exit

32 – AL-MOD (ALARM MODE)

Als je het oranje knopje aan de linkerbovenkant ingedrukt houdt gaat de portofoon in alarm-mode. In menu 32 kun je instellen wat er dan gebeurt. In mode site is er alleen een alarmtoon te horen uit de speaker van je portofoon.In de mode code wordt de id van je portofoon uitgezonden. In de mode tone wordt er een alarmtoon uitgezonden.

 1. druk op menu, 3 en dan op 2
 2. druk nogmaals op menu
 3. kies site/code/tone
 4. druk op menu
 5. druk op exit

33 – VHF/UHF (BANDKEUZE)

menu 33 is in mijn ogen overbodig. Je kunt hiermee de VHF of de UHF band selecteren, maar dat kun je met het knopje band ook.

 1. druk op menu, 3 en daarna weer op 3
 2. druk nogmaal op menu
 3. kies vhf of uhf
 4. druk op menu
 5. druk op exit

34 – TDR-AB (ZENDPRIORITEIT)

In menu 34 kun je instellen op welke frequentie je uitzendt als je ontvanger in dualmode staat. Je kunt kiezen tussen band A, band B en off. In de off stand kan de portofoon op of band A of band B gaan uitzenden.

 1. druk op menu, 3 en dan 4
 2. druk nogmaals op menu
 3. kies A/B/off
 4. druk op menu
 5. druk op exit

35 – STE (SQUELCH VERTRAGING)

In menu 35 kun je een vertraging tussen het zenden en ontvangen instellen. Na het zenden hoor je even niets, ook geen ruis, en dan gaat de portofoon over op ontvangst. Dit werkt alleen goed als andere portofoons deze functie ook aan hebben staan. Op de amateurbanden is het raadzaam om STE uit te zetten.

 1. druk op menu, 3 en daarna 5
 2. druk nogmaals op menu
 3. selecteer on/off
 4. druk op menu
 5. druk op exit

36 – RP-STE (REPEATERVERTRAGING)

Dit geeft een vertraging tussen zenden en ontvangen maar werkt alleen als de repeater deze functie ondersteunt. Voor de amateurbanden zet je deze functie op off omdat amateurrepeaters deze functie niet ondersteunen.

 1. druk op menu, 3 en dan 6
 2. druk nogmaals op menu
 3. selecteer de vertragingstijd of off
 4. druk op menu
 5. druk op exit

37 – RPT-RL (REPEATERVERTRAGING)

Deze functie regelt de squelshvertraging bij het werken over een repeater. Voor de amateurbanden zet je deze functie uit.

 1. druk op menu, 3 en daarna op 7
 2. druk nogmaals op menu
 3. selecteer de vertragingstijd of off
 4. druk op menu
 5. druk op exit

38 – PONMSG (WELKOMSTBERICHT)

In dit menu kun je het welkomstbericht tonen bij het opstarten van de portfoon. In de full mode zal bij het opstarten het gewone scherm verschijnen, in de mode msg is even het welkomstbericht zichtbaar.

 1. druk op menu, 3 en dan 8
 2. druk nogmaals op menu
 3. kies full of msg
 4. druk op menu
 5. druk op exit

39 – ROGER

Hier kun je instellen dat er aan het einde van de uitzending een rogerpeep wordt uitgezonden.

 1. druk op menu, 3 en daarna 9
 2. druk nogmaals op menu
 3. kies on/off
 4. druk op menu
 5. druk op exit

40 – RESET

Met reset kun je de portofoon terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Als je Vfo kiest zullen alle menus terug gezet worden naar de fabrieksinstellingen. Kies je All dan zullen ook je kanalen gewist worden.

 1. druk op menu, 4 en daarna op nul
 2. druk nogmaals op menu
 3. kies vfo of all (wil je annuleren druk dan op exit)
 4. druk op menu
 5. druk op exit