Toetsenbord

Aan de voorkant van de Baofeng uv5-r zitten 19 toetsen.

VFO/ MR – Deze toets is oranje en hiermee kun je schakelen tussen de VFO mode of Memory mode. In de VFO mode ben je helemaal vrij een frequentie te kiezen en kun je het menu instellen zoals je wilt. In de memory mode kun je de opgeslagen kanalen oproepen met de daarbij opgeslagen menu-instellingen.

A/B – Deze toets is blauw en hiermee kun je schakelen tussen band A en B, of eigenlijk beter, tussen de bovenste displayregel en onderste displayregel.De regel waar het driehoekje voor staat is de actuele regel. A en B werken volledig onafhankelijk van elkaar, je kunt dan ook op 2 frequenties tegelijk luisteren als je dit heb ingesteld in menu 7. Zenden op 2 frequenties tegelijk kan niet.

Band – Met het knopje band stel je de frequentieband in, VHF is de 2 meterband, UHF is de 70 cm band. Dit werkt alleen in de VFO mode. Als je deze toets indrukt tijdens het zenden wordt er een 1750 Hz toon uitgezonden, hiermee kun je ontvangers, meestal die van repeaters, openen. Niet alle repeaters reageren op de 1750 Hz toon en reageren uitsluitend op een ctcss subtoon.

Menu – hiermee kom je in het menu

Driehoekje naar boven – Hiermee ga je naar boven: in VFO mode omhoog in de frequentie, in MR mode omhoog in kanaal en in het menu ga je hiermee een stap naar boven. Als er in de handleiding gesproken wordt over een waarde instellen, ga je met dit knopje omhoog in waarde.

Driehoekje naar beneden – Hetzelfde als driehoekje naar boven, maar dan naar beneden

EXIT – Met dit knopje ga je uit het menu

0 t/m 9 – Hiermee stel je in de VFO mode de frequentie in, in de MR mode het geheugenkanaal. Je moet bij de geheugenkanalen altijd 3 cijfers invoeren, voor kanaal 4 toets je 004. Voor een tussenfrequentie in het 12,5 KHz raster (vier cijfers achter de punt) toets je 2,5 KHz hoger in. Voor bijvoorbeeld 145.6625 toets je 145.665 in. Als je portofoon in het 12,5 KHz raster staat gaat hij dan automatisch naar 145.6625.

*Scan – Hou je deze knop even ingedrukt dan gaat de portofoon scannen. In menu 18 kun je instellen wat er gebeuren moet als er een signaal ontvangen is in de scan mode. In de VFO mode wordt de hele frequentieband gescand, in MR mode alleen de opgeslagen kanalen. Je kunt als je de portofoon met de computer programmeert selecteren welke kanalen er wel en niet gescand moeten worden. Met het toetsenbord kan dat niet.

#sleuteltje – Als je deze knop even ingedrukt houdt gaat het toetsenbord op slot, om het te ontgrendelen hou je deze toets weer even ingedrukt.